FLAVON

Naturalne Suplementy

Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna
Stomatolog Bełchatów

Created with Webwave CMS

Dentica 

Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz

ul. Lipowa 1C, 97-400 Bełchatów

Stomatolog i Medycyna Estetyczna Bełchatów

Stomatologia i Medycyna Estetyczna

dr n. med. lek. dent. Monika Sajewicz

Stomatolog Bełchatów

UWAGA:

TEREN MONITOROWANY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 obowiązującego w Polsce Ogólnego Rozporządzenia z

dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy,

że:

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest:

Dentica Stomatologia i Medycyna Estetyczna Monika Sajewicz .

2. Podstawą prowadzenia monitoringu jest art. 6 ust. 1 RODO:

- prawnie uzasadniony interes w postaci konieczności zapewnienia bezpieczeństwa oraz

ochrony mienia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),.

3. Kontakt z administratorem danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej

kontakt@denticabelchatow.pl lub pod numerem telefonu: 503769295.

4. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres 10 dni.

5. Osoba, której dane zostały utrwalone, ma prawo do: żądania od administratora dostępu

do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia

skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także

przenoszenia danych;